EMPLOYER BRANDING
U PRAKSI

APRIL 2023.

DVE LOKACIJE - SEDAM PREDAVAČA - OSAM MODULA
RAZMENA PRAKSI - NETWORKING
EMPLOYER BRANDING RADIONICE - CASE STUDIES

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube

KAKO (P)OSTAJEMO POŽELJAN POSLODAVAC

U današnjem globalnom, poslovnom svetu kompanije biju bitke da zadrže i privuku talente. Kako bi privukle bolje zaposlene kompanije su poslednjih godina počele da koriste principe i prakse brendiranja u oblasti ljudskih resursa. Razumeti šta privlači talentovane regrute u kompaniju može pružiti važne uvide kadrovima iz ljudskih resursa, međutim da li će globalne strategije imati isti učinak i u našem regionu?

 
EMPLOYER PREDAVAČI 1.png
Krstinja Šćepanović.png
EB Ivana Pavlović REPRESENT.png
EB Maja Kvrgić NORDEUS.png
Nela Deura, Employer Branding u Praksi
EB Igor Grmuša PLANETA SPORT.png
EB Aleksandra Stefanović CLS.png
EB Sara Milošević NORDEUS.png
 

MODULI I TEME

 • Employer branding strategija

 • Interni Employer Branding

 • Šta je upravljanje talentima i čemu služi?

 • Onboarding

 • Digitalni kanali u Employer Branding službi

 • Liderstvo u službi Employer Branding-a

 • Employer Branding vs Komunikacija i gde svi greše?

 

AGENDA

Hotel Crni Vrh, Divčibare

Hotel Crni Vrh, Divčibare

 • Employer branding strategija

 • Interni Employer Branding

 • Šta je upravljanje talentima, čemu služi?

 • Onboarding 

 • Digitalni kanali u Employer Branding službi

Represent Academy, Beograd
Knez Mihailova 1-3

 • Liderstvo u službi Employer Branding-a

 • Employer Branding vs Komunikacija i gde svi greše?

 • Case study - Nordeus

Beograd
 

ŠTA ĆETE DOBITI UČEŠĆEM?

 • Interaktivno iskustvo učenja

 • Stručne Q&A sesije

 • Predstavljanje najboljih praksi i studija slučaja

 • Druženje i networking

 • Poklon iznenađenja

KOME JE NAMENJEN OVAJ SEMINAR?

 • Employer Branding liderima

 • People & Talent Liderima

 • Chief People Officer-ima

 • HR profesionalcima i TA liderima u velikim organizacijama

 • Profesionalcima internih i eksternih komunikacija

 • CEO-ovima, kao i osnivačima manjih biznisa

 

PRIJAVE DO 1. DECEMBRA 595 EUR

PRIJAVI SE JER
#znanjejeuvekumodi

Hvala! Vidimo se.