top of page

EMPLOYER BRANDING
U PRAKSI

21. april - 06. maj 2023.

DVE LOKACIJE - SEDAM PREDAVAČA - OSAM MODULA
RAZMENA PRAKSI - NETWORKING
EMPLOYER BRANDING RADIONICE - CASE STUDIES

  765 EUR NETO do 7. aprila  

popusti na grupne prijave

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube

Realizovali smo istraživanje na temu Employer Branding-a u Srbiji, u partnerstvu sa međunarodnom istraživačkom agencijom MASMI.

👉 Pričali smo sa zaposlenima, menadžerima i drugim kadrovima uključenim u oblast ljudskih resursa.
👉 Stekli smo uvide u trenutne aktivnosti u oblasti brendiranja poslodavaca.
👉 Saznali smo više o povezanosti prakse sa percepcijom i zalaganjem zaposlenih i kandidata kada su u pitanju kompanija i posao.Prijavi se da preuzmeš: 
Izveštaj Employer Branding istrazivanje Represent Academy i Masmi.

PREUZMITE ISTRAŽIVANJE.

Kako postajemo
poželjan poslodavac?

U današnjem globalnom, poslovnom svetu kompanije biju bitke da zadrže i privuku talente. Kako bi privukle bolje zaposlene kompanije su poslednjih godina počele da koriste principe i prakse brendiranja u oblasti ljudskih resursa. Razumeti šta privlači talentovane regrute u kompaniju može pružiti važne uvide kadrovima iz ljudskih resursa, međutim da li će globalne strategije imati isti učinak i u našem regionu?

Šta ćete dobiti učešćem?

 • Interaktivno iskustvo učenja

 • Stručne Q&A sesije

 • Predstavljanje najboljih praksi i studija slučaja

 • Druženje i networking

 • Poklon iznenađenja

Kome je namenjen seminar?

 • Employer Branding liderima

 • People & Talent Liderima

 • Chief People Officer-ima

 • HR profesionalcima i TA liderima u velikim organizacijama

 • Profesionalcima internih i eksternih komunikacija

 • CEO-ovima, kao i osnivačima manjih biznisa

Prijavi se

EARLY BIRDS POPUSTI

15% popust na prijave do 15. marta - cena sa popustom 725 EUR NETO

10% popust na prijave do 07. aprila - cena sa popustom 765 EUR NETO

 

Nakon 07. aprila se plaća puna cena od 850 EUR NETO

* troškovi hotela i prevoza nisu uračunati

PRIJAVI SE JER
#znanjejeuvekumodi

Hvala! Vidimo se.

bottom of page